Locaties

    

TSO bij Continuerooster:      

                                                                                                           

Koudum
School: De Klimbeam 
Contactpersoon: Teunie Veenstra 

Tso coördinator: S. Taris
Telefoonnr.: 06-37568177
E-mail: s.taris@cajas.nl
  

Workum 
School: It Finster   

Tso coördinator:S.Taris
Telefoonnr.: 06-37568177
E-mail: s.taris@cajas.nl

Weidum
School: It Pertoer

Tso coördinator: S. Taris
Telefoonnr.: 06-37568177

E-mail: s.taris@cajas.nl

Sloten   
School: De Klinkert   

Tso coördinator: S.Taris
Telefoonnr.: 06-37568177
E-mail: s.taris@cajas.nl

Oudemirdum   
School: De Wâlikker   

Tso coördinator: S.Taris
Telefoonnr.: 06-37568177
E-mail: s.taris@cajas.nl