Tussenschoolse opvang (TSO) en pleinwacht.

In Stichting Cajas vinden zowel ouders als kinderen en scholen een betrouwbare partner voor de organisatie van zowel het overblijven als de verzorging van pleinwachten. Dit wordt gedaan in de regio Zuidwest Friesland. TSO afgestemd op de wensen en faciliteiten van de school en de schoolvisie. Dat is wat Stichting Cajas biedt.

Speerpunten zijn korte lijnen, overzichtelijk en persoonlijke benadering. Dit wordt bereikt door coördinatoren uit de regio. Zij coördineren, sturen aan en daarnaast verzorgen ze ook voor hun eigen regio de administratie, oudercontacten en financiën. Hierdoor is er voor de ouders en school één aanspreekpunt.  

We werken met vrijwilligers, de zogeheten overblijfkrachten of bij continurooster, pleinwachten. Ze zorgen voor sfeer en rust en zien er op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. De vrijwilligers hebben een VOG ( verklaring omtrent gedrag).


Stichting Cajas werkt met een
geautomatiseerd administratiesysteem dat speciaal voor de TSO is ontwikkeld. Via dit systeem, Kidsdesk, kunnen ouders onder andere kinderen aanmelden, opvangdagen en wijzigingen doorgeven, maar ook facturen inzien.

Op nagenoeg elke school is een contactpersoon aangesteld. Deze vormt het vaste aanspreekpunt voor ouders, overblijfkrachten en de school. Ziekte of andere reden van afwezigheid kunt u uiterlijk tot half 9 van de betreffende dag doorgeven aan de contactpersoon. De contactgegevens vindt u onder het kopje "Locaties"

De TSO-coördinator draagt zorg voor het goed functioneren van de TSO voor meerdere scholen en bewaakt de kwaliteit. Wie de TSO-coördinator voor uw school is kunt u vinden bij "Locaties", daar vindt u ook haar contactgegevens .

 


Bij tussenschoolse opvang kunt u geen aanspraak maken op de bijdrage van de belastingsdienst, de kinderopvangtoeslag.
Tussenschoolse opvang valt namelijk niet onder de Wet Kinderopvang.